logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

Nárazy pri nízkych a vysokých rýchlostiach

Siahnite si prezentáciu Impact and high velocity impact v PDF (v anglickom jazyku)

Na účel analýzy scenárov pri vysokej rýchlosti (angl. HVI) umožňuje Virtual Performance Solution (angl. VPS) analyzovať dynamické správanie sa materiálov a výrobkov počas vysokej rýchlosti nárazu. Súčasné použitie explicitného a implicitného VPS je veľmi vhodné pre kozmický a letecký priemysel, presnejšie pre pokročilé dynamiky konštrukcií a simulácie nárazov.

 • Scenáre pre vysoké rýchlosti nárazu.
 • Metodika pre overené konštrukcie v priemysle.
 • Multidisciplinárna kompatibilita.
 • Certifikácia pomocou simulácie.


Letectvo a kozmonautika

Modul pre simuláciu nárazu a dopadov v rámci VPS  bol overený Európskou vesmírnou agentúrou ako náhrada za experimentálne údaje pre nárazy pri vysokých rýchlostiach. Modul pre simuláciu nárazu a dopadov v rámci VPS podporuje nasledujúce simulácie pre potreby v leteckom priemysle:

Ochranný kryt voči úlomkom vo vesmíre

 • Meranie reakcie hmoty pri extrémnych tlakoch a rýchlostiach deformácie.
 • Využívanie modelov vhodných materiálov a stavových rovníc popisujúcich celú radu termodynamických procesov.
 • Posilnenie účinnej ochrany družíc a kozmických modulov proti svojvoľným pohybujúcim sa predmetom/odpadu na orbitálnej dráhe.
 • Simulovanie bočných nárazov na whippli a dvojitom nárazníku na kovovom a nekovovom štíte kozmickej lode pomocou Hydrodynamiky vyhladených častíc (angl. SPH).

aeronautics_whipple_shield_perforation aeronautics_whipple_shield_perforation_02

Perforácia ochranného štítu Whipple pomocou SPH podmienky


Pyrotechnické oddelenia kozmickej lode

 • Využívanie radu vhodných materiálových modelov a rovníc, ktoré plne popisujú proces pyrotechnickej separácie.
 • Simulácia raketového detonačného procesu, prasknutie prúdnicového krytu a šírenie nárazu do hornej časti stupňa užitočného priestoru. 

Odozva a bezpečnosť po náraze užitočného priestoru satelitu

 • Simulovanie odozvy vysokofrekvenčných vibrácií spôsobených krátkymi impulzmi, ktoré zvyčajne postihujú úžitkové priestory satelitu alebo nosné zariadenia po pyrotechnickom odlúčení jednotlivých modulov kozmickej lodi alebo rakety.


Aeronautika

Poškodenie cudzím predmetom, na kovových a nekovových súčiastkach

 • Simulovanie odozvy vysokej rýchlosti nárazu predovšetkým kompozitných konštrukcií lietadiel.
 • Vykonávanie kolízií s vtákmi, krupobitím a kameňmi.
 • Využívanie špecializovaných modelov vtákov z knižnice ESI Group na simuláciu kolízií s vtákmi.

aeronautics_birdstrikeKolízie lietadiel a vrtuľníkov počas pristávania na pevnine alebo vode

 • Využitie konštrukčných metód na prežitie havárie v lietadle vyvíjanom v mnohých európskych výskumných projektoch (techniky simulácie pre kovové a kompozitné štruktúry).
 • Simulácia lietadla počas pristávania na tvrdú alebo mäkkú pôdu a pristávania vrtuľníka.

vps_ihv_01_helicopter_splashdown
Pád helikoptéry: experiment vs realita. S povolením CAST, Westland a DLR.

Pasívna bezpečnosť na palube

 • Vykonávanie simulácií komplexných deformácií tenkostenných leteckých konštrukcií, ktoré môžu byť poškodené vplyvom hraničných zaťažení, ako je napríklad vnútorná explózia.

vps_ihv_02
A3320 možnosť prežitia po kolízii: experiment vs realita. S povolením IMD & EADS-CASA

Zaťaženie listu vrtule motora

 • Vykonávanie simulácií zaťaženia listu turbíny vďaka prediktívnym materiálovým modelom (poškodenie a porušenie elastoplastických plášťov a konštrukcie s EWK ).
 • Používanie implicitného modulu na predpäťovú inicializáciu odstredivých listov.
* ESI-Wilkins-Kamoulakos model

Obrana

Výkon munície s ohľadom na explóziu, tvorby kráterov, kinetická energia penetrácie
 • Modelovanie munície a simulácia kinetickej energie penetrácie.
 • Modelovanie výbuchu, tvorby kráterov v pôde a preniknutia/perforácie vystuženého betónu.
 • Hodnotenie výkonu kinetickej energie penetrácie. 

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 7129            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt