logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

Bezpečnosť pasažierov

Bezpečnosť pasažierov

Stiahnite si prezentáciu Occupant Safety v PDF formáte v anglickom jazyku

Optimalizujte svoje bezpečnostné simulácie od skladania a rozmiestnenia airbagu až po modelovanie bezpečnostných pásov a kolízie s testovacou figurínou využitím Virtual Performance Solution.

  • Kompletné bezpečnostné riešenie: rýchla cesta od návrhu airbagov až po ich reálne rozmiestnenie .
  • Zlepšené ochranné systémy pre pasažierov.
  • Rozsiahla knižnica výpočtových modelov.


Optimalizujte svoje bezpečnostné simulácie od nastavenia (skladanie airbagu, umiestnenia testovacej figuríny, montáž bezpečnostných pásov) až po výsledné riešenie (rozmiestnenie airbagov, analýza kritérií). VPS vám pomáha predikovať správanie sa interiérových komponentov, ako sú palubná doska a doplnky interiéru. VPS tiež poskytuje realistické predpovede správania sa cestujúcich pri dopravných nehodách, pričom berie do úvahy bezpečnostné systémy, ako sú airbagy, bezpečnostné pásy a čalúnenie interiéru vozidla.

Pasažieri sú zastúpení vo forme testovacích figurín podľa smerníc a ako biomechanické modely pre maximálne priblíženie reálnych vlastností ľudského tela.

Skladanie airbagu

Funkcia Sim-Folder z Virtual Performance Solution ponúka výkonné riešenie pre skladanie airbag. Sim-Folder umožňuje simuláciu presného skladania sekvencií airbagu, aby sa predišlo jeho perforácii počas procesu vystrelenia. Navyše, Sim-Folder ponúka veľkú knižnicu skladacích nástrojov, ktorá umožní posúdiť všetky modelové typy záhybov.

Vystrelenie airbagu

Metóda konečných bodov (angl. FPM) je všeobecne akceptovaná ako priemyselný nástroj na modelovanie dynamiky plynov počas vystrelenia airbagov. Pomocou FPM je možné vykonávať realistické simulácie aktivácie airbagov v mimopozičných tzv. Out of Position (angl. OOP) situáciách alebo bočných airbagov v interiéri automobilu (napr. kryty). FPM poskytuje veľmi presný virtuálny dizajn systému airbagov a je plne začlenený do balíka Virtual Performance Solution, ktorými je možné nahradiť rozsiahle parametrické testy, šetriť náklady a čas odozvy. Uniform Pressure (angl. UP) je modul slúžiaci na prvotné priblíženie. UP modul je veľmi rýchly a vysoko kompatibilný s FPM, ktorý umožňuje rýchle zmeny medzi týmito dvoma metódami (UP je vhodný na objavenie problému, FPM na ich riešenie).

vps_occupant_safety

Simulácia rozmiestnenia a vystrelenia airbagu pomocou metódy konečného bodu (angl. Finite Poin Method). S povolením ESI.

Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy sú z hľadiska bezpečnosti najdôležitejšie pre ochranu pasažiera v automobile a zároveň predstavujú prvú obrannú líniu pri automobilovej bezpečnosti. Virtual Performance Solutions umožňuje simulovať ľahko a presne všetky aspekty celého mechanizmu t.j. klzných krúžkov, navíjačov, predpínačov bezpečnostných pásov a ich interakciu s vodičom.

Knižnica vypočtových modelov

ESI ponúka rozsiahlu knižnicu modelov, vrátane výpočtových modelov testovacích figurín pre frontálne a bočné nárazy a tiež knižnicu bariér.

  • Testovacie figuríny z pohľadu procesora počítača môžu byť jednoduché a efektívne (nadmerne nezaťažujú procesor počítača) na parametrické štúdie alebo môžu byť viac zložité s využitím viacbodového systému, prípadne komplexné s využitím konečných prvkov.
  • S cieľom získať realistické vstupné podmienky pre bezpečnostné analýzy je k dispozícii rozsiahla databáza statických a pohyblivých prekážok pre simuláciu všetkých podmienky zrážky.
Pre výskumné projekty sú k dispozícii ľudské modely ESI Group, ktoré poskytujú okrem tradičných kritérií zranenia človeka aj charakteristickú kinematiku človeka a mechanizmy zranenia ako sú zlomeniny, poškodenia a namáhanie väzív, vnútorné tlaky a napätia).

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 7117            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt