logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

PAM-CEM

rafale_001Výzva numerickej elektromagnetickej kompatibility (angl. EMC)

S rastúcim využívaním palubného elektronického zariadenia je  zásadný technickým problémom zvládnutie zhody s EMC v ranej fáze projektu a preto numerická EMC sa javí ako perspektívny spôsob robiť to rýchlejšie a nákladovo efektívne. To je najhlavnejšia výzva pre výpočtový elektromagnetizmus.

Prehľad

PAM-CEM Solutions je softvér zameraný na vykonávanie simulácií  realistickej a prediktívnej elektromagnetickej kompatibility (angl. EMC) v dopravnom priemysle, automobilovom priemysle a koľajovej doprave, letectve a obrane, v telekomunikáciách a elektronike. Bol vyvinutý tímom špecialistov, ktorých snaha počas 25 rokov bola vytvoriť   nástroj na simuláciu EMC testovania. PAM-CEM zahrňuje elektromagnetické rušenie (angl. EMI) až po elektromagnetickú citlivosť (angl. EMS) elektronických systémov a výrobkov. PAM-CEM taktiež rieši elektromagnetické "znečistenie" od veľkých zväzkových systémov. Cieľom je využiť PAM-CEM simulácie v raných fázach vývoja návrhu, aby bolo možné predvídať možné problémy funkčnosti a prijať okamžité opatrenia, ešte predtým, než sa projekt dostane skúšobnej fázy.

Funkcie a možnosti PAMA-CEM

Hlavným cieľom je riešiť úplne realistickými modelmi v prvotnej fáze projektovania, PAM-CEM Solutions sa navrhuje

Vyhradené prostredie umožňujúce špecifikáciu všetkých príslušných funkcií EMC v jednom zdieľanom modely, počnúc od natívnych CAD údajov alebo z existujúcich sietí.
Špecializované možnosti pre zväzky drôtov a káblov, počnúc od zjednodušeného zväzku až po plnú priemyselnú káblovú sieť s viac ako tisícmi vodičmi.
Špecializované funkcie pre simuláciu reálnych modelov pre stratové dielektrické uzemnenia, drôtové budiace antény, absorpčné materiály, atď.
Pokročilý 3D explicitný softvérový produkt, PAM-CEM/FD, pôsobí priamo v časovej oblasti a umožňuje rýchle vyšetrovanie elektromagnetických javov vyvinutý pre bežne používanú metódu Time-Domain konečných diferencií.

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 3366            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt