logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

SYSMAGNA

sysmagnaSYSMAGNA je elektromagnetický simulačný softvér používaný v oblasti nízkych frekvencií.


U mnohých priemyselných aplikáciách sú dané procesy založené na elektromagnetických javoch, napríklad:

 • Statické meniče (transformátory, izolátory) 
 • Elektromechanické prevodníky (motory, pohony, spojky), 
 • Systémy indukčného ohrevu a všeobecnejšie aplikácie zahŕňajúce Joulov efekt

Techniky numerických simulácií sú najzaujímavejšie v súvislosti s vývojom takých systémov, ktoré sa týkajú zložitých javov a "nehmatateľných" množstiev. SYSMAGNA je špecifický FE balík pre simuláciu týchto zložitých elektrotechnických simulácií.

Čo získate:
 • Užívateľsky príjemné grafické užívateľské rozhranie s integrovanou geometriou, výkonný nástroj na tvorbu siete, spoľahlivý a výkonný riešič a špeciálny interaktívny grafický postprocesor 
 • Moduly pre stacionárne, prechodné a dynamické výpočty 
 • Množstvo materiálových definícií pre izotropné, anizotropné a ortotropické materiály
 • Lineárne alebo nelineárne: užívateľ môže definovať elektrickú vodivosť alebo dielektrickú permitivitu ako funkciu poľa alebo zadať špeciálny B(H) zákon magnetizácie 
 • Materiálové vlastnosti môžu byť závislé na teplote 
 • Integráciu permanentných magnetov 
 • Dopravné pojmy (pohyblivé časti) 
 • Modelovanie nekonečných médií

SYSMAGNA-u môžete použiť na zobrazenie nasledovných výsledkov:
 • Elektrické a magnetické polia 
 • Ekvipotenciálne krivky 
 • Vírivé prúdy 
 • Prúdnice a siločiary 
 • Magnetické a elektrodynamické sily 
 • Zobrazenie nasýtených/saturovaných plôch 
 • Stratový výkon (Joulov efekt v závislosti od súčasných hodnôt hustoty) 
 • Teplotné závislé fyzikálne vlastnosti 
 • Elektromagnetické sily pôsobiace na konštrukciu 
 • Mechanické napätia

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 3379            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt