logo_tensk
logo_iso
logo_esi_partner
logo_hp_partner
Slovensky

SYSTUS

SYSTUS je simulačný softvér, ktorý prináša kompletnú odpoveď na problémy analýzy multifyziky. SYSTUS je implicitný kód, ktorý zahrňuje rôzne oblasti ako všeobecné strojárstvo, energetiku a dopravu. 


SYSTUS bol vyvinutý počas mnohých rokov v úzkej, kreatívnej spolupráci s poprednými medzinárodnými firmami. SYSTUS je implicitný kód navrhnutý tak, aby bol univerzálny a ľahko použiteľný.

Čo získate:

Grafické užívateľské rozhranie:
Užívateľsky prívetivé GUI rozhranie, ktoré výrazne zjednodušuje prácu inžiniera. Hypertextovo-kontextová on-line pomoc je permanentne k dispozícii, rovnako ako výpočtové stránky na jednoduché vkladanie údajov a sada pokročilých 3D grafických funkcií.

Integrované stereopriestorové (Solid) modelovanie:
Integrované stereopriestorové (Solid) modelovanie SYSTUS zjednodušuje tvorbu súčiastky, ponúka vynikajúcu vizualizáciu a veľmi výkonný prístroj na konštruovanie ako aj priamy import topológií z CAD systémov.

Možnosti tvorby siete
SYSTUS poskytuje inžinierom veľmi výkonné algoritmy na generovanie modelov z konečných prvkov. Zahŕňa osvedčené generátory siete, ktoré využívajú fyzikálne javy a ich špecifiká. Automatická tvorba povrchovej a objemovej siete je vhodná na tvorbu všetkých typov konečných prvkov.

Tvorba fyzikálneho modelu:
SYSTUS ponúka kompletný výber konečných prvkov pre mechanické, tepelné a elektromagnetické analýzy a tiež veľkú možnosť modelovania. Všetky nástroje potrebné pre modelovanie analýzy, vrátane opakovane použiteľných materiálových knižníc, ktoré sú k dispozícii v integrovanom SYSTUS predprocesore.

Nástroje na ovládanie a kontrolu modelu:
SYSTUS ponúka množstvo nástrojov na editáciu informácií alebo zobrazovanie geometrických kritérií a parametrov kvality prvkov. Grafické overovanie je k dispozícii na každom kroku tvorby fyzického modelu, rovnako ako výkonné nástroje na úpravu, rozdelenie a spájanie/združovanie konečných prvkov siete. Integrita modelu MK (angl.FE) je teda vždy zaručená.

Riešiče:
Spoľahlivé a výkonné riešiče sú k dispozícii pre statické, dynamické, elektromagnetické, lineárne a nelineárne analýzy a prenos tepla. Priame a iteračné riešiče môžu efektívne riešiť symetrické alebo nesymetrické systémy a umožnia výrazne šetriť miesto na disku a čas výpočtu. Subštruktúrne techniky umožňujú statické a dynamické analýzy veľmi veľkých lineárnych alebo nelineárnych systémov. 


Interaktívny grafický postprocesor
SYSTUS pomocou špecifického post-procesoru podľa odboru pomáha technikom ľahko analyzovať výsledky. Vysoko výkonné vizualizačné nástroje umožňujú vizualizáciu a manipuláciu s výsledkami za účelom lepšie pochopiť správanie sa súčiastky. Teda, kontúry, lemy, výstrižky, 3D hraničné izoplochy, animácie, značky, 2D a 3D vektory, tenzory, 2D a 3D krivky atď. je možné použiť na náhľad do štruktúry. Výsledky z postprocesingu môžu byť zobrazené v tabuľkovom procesore a textových editoroch a priamo umožňujú vytváranie výpočtových zostáv.

Vlastné aplikácie:
SYSTUS Interface Language (SIL) je skutočný integrovaný nástroj na tvorbu vlastnej aplikácie. SIL poskytuje priamy prístup k databáze SYSTUS za účelom manipulovať, transformovať, filtrovať, triediť výsledky. Vizualizačné nástroje sú k dispozícii na zobrazenie výsledkov vhodným spôsobom. Identifikáciou súboru premenných, ktoré môžu byť upravované, užívateľ SYSTUS-u má možnosť parametrizovať a optimalizovať svoje návrhové procesy a nastaviť reálne spriahnutý analytický cyklus návrhu. SIL pomáha pomocou možností postprocesora využiť širokú škálu naprogramovaných funkcií a tým pádom je možné sa sústrediť iba na vlastné funkcie. Tieto cenné schopnosti urýchľujú výrazne štrukturálnu analýzu procesu.

Elektromagnetizmus

Modelovanie správania sa vysokorýchlostných alternátorov umožnil hodnotenie štandardných globálnych charakteristík skratových obvodov a obvodov bez zaťaženia. Predvídanie rôznych prevádzkových podmienok vytvoril základ pre zlepšenie prevádzkových výkonov a pomohol odstrániť potrebu opakovaných prototypov a testovania. SYSTUS s modulom SYSMAGNA umožňuje inžinierom vziať do úvahy pokročilé elektromagnetické javy.

Termomechanika

Dizajn, založený na simulácii v spojení s mechanickými a tepelnými poľami za účelom zlepšenia technických riešení a možnosť potvrdenia konečnej voľby pre váš návrh. Korelácia experimentálnych a numerických výsledkov je umožnená vďaka technológii Flow Control na overenie a simuláciu prenosu vedomostí. SYSTUS poskytuje inžinierom celý rad pokročilých funkcií v oblasti mechaniky:

  • Statická analýza
  • Geometrická nelinearita
  • Lomová mechanika
  • Modálne analýzy
  • Materiálové vlastnosti
  • Kódexy a štandardy

Prenos tepla

Predikcia rozloženia teploty v tomto svetelnom žiariči má zásadný význam pre pochopenie fyzikálnych javov. Sklo má nízku vodivosť tepla a je veľmi náchylné na prasknutie pri veľkých teplotných zmenách. Virtuálny prototyping zaistí optimalizáciu hrúbky skla a jeho materiálu a dosiahnutie správnych prevádzkových požiadaviek.

Spojitá analýza

Pomocou príslušných modelov je možné presne analyzovať náhodného situácie. Napríklad, blesk udrie do krídla lietadla a aplikácia berie do úvahy fyzikálne javy, ako sú elektrodynamické, tepelné a mechanické interakcie.

Správy - čerstvé informácie

Preparing for the Factory of the Future

Preparing for the Factory of the Future
As we enter the Fall season, we at ESI are eager to share with you recent news from the past weeks! We just released the latest issue of our magazine ESItalk, including a special report (page 4) covering precisely why and how ESI has initiated the next fundamental shift in Virtual Prototyping, stepping from Product Lifecycle Management into Product Performance Lifecycle, and bringing us that much closer to the Factory of the Future.
Following the acquisitions of ITI and Mineset last year, we’ve been excited to integrate these new technologies related to systems simulation and data analytics. Both technologies are cornerstones to push the envelope of Virtual Prototyping and enable the Factory of the Future, by optimizing the performance of a product throughout its lifecycle.


ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation

ESI VA One 2016 Provides Unparalleled Turbulent Flow Modeling for Vibro-Acoustic Simulation
ESI VA One is the only full-frequency, single-environment simulation software available for solving a wide range of noise and vibration design challenges in automotive, aerospace, marine and industrial applications. VA One seamlessly combines Finite Elements, Boundary Elements and Statistical Energy Analysis into one flexible modeling environment. The 2016 release brings new enhancements to support engineers in accurately applying complex Aero-Vibro-Acoustic (AVA) loads to Statistical Energy Analysis (SEA) models, features enhanced acoustic predictive capabilities for FE models with complex flow, and delivers important performance and productivity enhancements.


Kalendár udalostí

Dátum Udalosť Popis Miesto
2012-OKT-23 Euroblech 2012 Medzinárodná výstava Technológie lisovania Hannover, Nemecko
2012-NOV-06 49. Zlievarenské dni

49. Zlievarenské dni v Brne

Brno
2012-NOV-07 JEC Americas 2012 Výstava a konferencia Kompozity Boston, USA
2012-NOV-15 VVA 12 Seminár Výskum a vývoj v automobilovom priemysle
Lázně Bělohrad
2012-NOV-21 PUCA 2012 Konferencia japonských užívateľov pre oblasť Inžiniering virtuálneho produktu Tokio, Japonsko
Zobraziť celý kalendár

Novinky - odporúčame do pozornosti

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications

IC.IDO 10.2: New Version of ESI’s Virtual Reality Solution for Industrial Applications
In this new version, ESI has strengthened its solution with the new modules IDO.SolidMechanics and IDO.Elastic, while significantly improving pre-existing modules. Benefiting from ESI’s unique knowledge of material physics, the two new modules are based on a novel physical simulation solver, which provides unprecedented fidelity of real-time behavior for rigid and elastic parts.
Čítať viac >

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling

Safran Nacelles uses Virtual Reality Solution ESI IC.IDO to Validate Manufacturing Tooling <br />
The aerospace company has recently deployed an R&D project to demonstrate how they can use ESI’s Virtual Reality solution IC.IDO to conduct process design reviews and validation, to set-up new manufacturing and assembly processes, and to deliver interactive maintenance training. The project has already delivered successful results for Safran Nacelles, who intends to roll out Virtual Reality within the entire company. ESI IC.IDO has proven its ability to deliver Safran Nacelles greater agility in their design and development process, while promoting collaborative and interactive work.
Čítať viac >

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution

Lear Corporation creates an optimal seating experience using ESI Virtual Seat Solution
“ESI Virtual Seat Solution was used to determine the exact position of an occupant settling into the seat. We also used the software to simulate the inflation of the bladders and to determine how the bladders could change the posture of the seated occupant. This information allowed us to place the multi-contour bladder positions appropriately in the seat. Thanks to ESI Virtual Seat Solution we have been able to model the seat behavior and how it impacts the occupant’s position.” Missy A. Pereny, Seat Comfort Manager Lear Corporation.

Čítať viac >

Ste návštevníkom č: 3405            Všetky práva vyhradené TEN Slovakia s.r.o           Home Page    |    Prehlásenie    |    Kontakt